ซื้อตั๋วแล้วไม่ได้บิน ขอภาษีสนามบินคืนได้

ซื้อตั๋วแล้วไม่ได้บิน ขอภาษีสนามบินคืนได้


15.06.2019 10:22 MThai News

ประเด็นน่าสนใจ

  • เมื่อซื้อตั๋วแล้วแต่ไม่สามารถเดินทางได้ ผู้โดยสารสามารถขอภาษีสนามบิน(Passenger Service Charge) คืนได้
  • โดยจะต้องมีหลักฐานยืนยันการสำรองที่นั่งจากสายการบิน ผู้โดยสารสามารถดำเนินการผ่านทางสายการบิน หรือตัวแทนจำหน่าย
  • เงื่อนไขเป็นไปตามแต่ละสายการบิน และบัตรโดยสารแต่ละประเภท ผู้โดยสารควรตรวจสอบรายละเอียดก่อนทำการจองบัตรโดยสารทุกครั้ง

การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ชี้แจงสิทธิ์ประชาชนว่า เมื่อชำระค่าโดยสารเที่ยวบินเต็มจำนวนและได้รับเอกสารยืนยันการสำรองที่นั่งจากสายการบินแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ อย่างน้อยจะสามารถขอภาษีสนามบินคืนได้

ภาษีสนามบิน มีชื่อตามกฏหมายคือ ค่าบริการผู้โดยสารขาออก หรือ Passenger Service Charge (PSC) โดยมีอัตราที่เก็บจริงในปัจจุบัน (ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ค่าบริการผู้โดยสารขาออก ณ สนามบินอนุญาตซึ่งให้บริการแก่สาธารณะ พ.ศ. 2560) ดังนี้

เดินทางไปต่างประเทศ บาท
สนามบินที่บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบ 700
สนามบินที่กรมท่าอากาศยานรับผิดชอบ 400
สนามบินสมุย 700
สนามบินสุโขทัย 500
สนามบินอู่ตะเภา 400

เดินทางภายในประเทศ บาท
สนามบินที่บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบ 100
สนามบินที่กรมท่าอากาศยานรับผิดชอบ 50
สนามบินสมุย 300
สนามบินสุโขทัย 200
สนามบินตราด 200
สนามบินที่บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบ 100

ภาษีสนามบินเป็นค่าบริการที่สนามบินจัดเก็บผู้โดยสารผ่านทางสายการบิน (พร้อมกับการซื้อบัตรโดยสาร) สายการบินจะนำส่งเงินรายได้จากภาษีสนามบินให้กับสนามบินตามจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางจริง ดังนั้น หากไม่ได้เดินทาง จึงสามารถขอคืนเงินค่าภาษีสนามบินจากสายการบินได้

โดยในเบื้องต้นให้ปฏิบัติดังนี้

  • ติดต่อโดยตรงกับสายการบินผ่านช่องทาง เช่น อีเมล์ จดหมายคำร้องถึงศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ คอลเซ็นเตอร์
  • โดยระบุข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล ผู้จอง รายละเอียดเที่ยวบิน หมายเลขการจอง เบอร์ติดต่อกลับ
  • ในกรณีที่จองกับตัวแทนจำหน่ายอาจต้องติดต่อตัวแทนจำหน่าย
  • ดำเนินการภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่แต่ละสายการบินกำหนด
  • บางสายการบินอาจมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการ

ส่วนการขอคืนค่าโดยสารจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบัตรโดยสารแต่ละประเภท ซึ่งผู้โดยสารควรตรวจสอบก่อนทำการจองบัตรโดยสารทุกครั้ง

https://news.mthai.com/economy-news/738377.html

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s