ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต
1. พุทธสถานภูปอ ตั้งอยู่ในวัดอินทร์ประทานพร ตำบลภูปอ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณปางไสยาสน์ภูปอ ฝีมือช่างสมัยทวาราวดี เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากนี้ยังมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

2. อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ตั้งอยู่หน้าที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข เป็นอนุสาวรีย์หล่อด้วยสัมฤทธิ์เท่าตัวจริงยืนบนแท่นมือขวาถือกาน้ำ มือซ้ายถือดาบอาญาสิทธิ์ ซึ่งถือเป็นผู้ให้กำเนิดเมืองกาฬสินธุ์

3. น้ำตกตาดทอง เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม ด้วยโขดหินสลับซับซ้อน ในฤดูฝนจะเป็นช่วงที่สวยงามที่สุด รถยนต์สามารถเดินทางเข้าถึงน้ำตกได้โดยสะดวก

4. วัดศรีบุญเรือง เป็นวัดเก่าแก่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แห่งหนึ่ง ซึ่งมีเสมาจำหลักเมืองฟ้าแดดสูงยางจำนวนหนึ่งเก็บรักษาไว้ โดยปักไว้รอบพระอุโบสถ

5. วัดกลาง ตั้งอยู่ใกล้กับอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ หากปีใดฝนแล้งประชาชนชาวเมืองจะอัญเชิญพระพุทธรูปออกแห่ขอฝนเสมอ
สถานทีท่องเที่ยวอื่นๆภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
เขื่อนลำปาว
น้ำตกแก้งกะอาม
แหลมโนนวิเศษ
พิพิธภัณฑ์ของดีจังหวัดกาฬสินธุ์
วัดโพธิ์ชัยเสมาราม หรือวัดบ้านก้อม
สวนสะออน
วนอุทยานภูพระ
พิพิธภัณฑ์แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว
พุทธสถานภูสิงห์
วัดพุทธนิมิต(ภูค่าว)
แหลมโนนวิเศษ
กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน
ผาเสวย
น้ำตกผานางคอย
ศูนย์หัตถกรรมผู้ไทยหนองห้าง
หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง
วนอุทยานภูแฝก
พระธาตุยาคู
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ถือได้ว่า เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่า เคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า มีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี
กาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 519 กิโลเมตร จังหวัดกาฬสินธุ์มีเนื้อที่ทั้งหมด 7,055.07 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศตอนบนเป็นภูเขาตามแนวเทือกเขาภูพาน ตอนกลางเป็นเนินเขาสลับป่าโปร่ง
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2336 ปัจจุบันมีเเหล่งท่องเที่ยวมากมาย ให้นักท่องเที่ยวได้เเวะมาเที่ยวชมที่นี้
สภาพภูมิอากาศ
สภาพดินฟ้าอากาศของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยทั่วไป ฝนตกเฉลี่ย 1,400 มม./ปี อุณภูมิต่ำสุด 19 องศาเซลเซียส อุณภูมิสูงสุด 31.9 องศาเซลเซียส
– ฤดูร้อน เริ่ม เดือนมีนาคม ถึง เดือน พฤษภาคม
– ฤดูฝน เริ่ม เดือน มิถุนายน ถึง เดือน ตุลาคม ในช่วงในฤดูฝน เหมาะเเก่การเที่ยวน้ำตกตาดทองอย่างมาก จะเป็นช่วงที่สวยงามที่สุด
– ฤดูหนาว เริ่ม เดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์
เทศกาลสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์
– งานมหกรรมโปงลาง แพรวา และกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ภายในงานจะประกอบด้วยขบวนแห่ของแต่ละอำเภอจะแต่งกายชุดพื้นเมือง มีการแข่งขันสาวดีดไห และจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมาย

– งานมหกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม จัดขึ้นประมาณวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงโปรดเกล้าฯ สนับสนุนส่งเสริมและรับงานการทอผ้าไหมแพรวาของชาวผู้ไทยเข้าไว้ในโครงการ ศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์ จนทำให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไป เป็นการเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวผู้ไทยอีกด้วย
ของฝากที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อจากจังหวัดกาฬสินธุ์
– แพรวา ผ้ามัดหมี่ ผ้าขิด ที่ร้านแพรวากาฬสินธุ์ (แม่เนื่อง) ร้านติดธนาคารออมสิน วงเวียนน้ำพุ
– เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ ที่กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านหนองห้าง ของฝากอีกอย่างที่อำเภอกุฉินารายณ์
– หมูทุบ เนื้อทุบ ถ.ภิรมย์ อ.เมือง

หมายเลขเบอร์โทรศัพท์สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยว
สถานีตำรวจ 043-51 1111,043-81 2191
ทางหลวง 043-56 9091
โรงพยาบาล 043-51 1020
ศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัด 043-81 1695