ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

จังหวัดนครนายก

สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต 5 อันดับ ในจังหวัดนครนายก
1. วังตะไคร้ อำเภอเมือง จ.นครนายก ตั้งอยู่ที่ตำบลหินตั้ง ใกล้กับน้ำตกนางรองอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 16 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 3049

2. น้ำตกนางรอง อำเภอ เมือง จ.นครนายก ตั้งอยู่ที่ตำบลหินตั้ง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 3049 น้ำตกนางรองอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นน้ำตกขนาดกลาง

3. น้ำตกสาริกา อำเภอเมือง จ.นครนายก เป็นน้ำตกขนาดใหญ่สายน้ำไหลตกจากหน้าผาเป็นทอด ๆ ถึง 9 ชั้น ผาที่สูงที่สุดประมาณ 200 เมตร แต่ละชั้นมีอ่างรับน้ำและมีน้ำมากในฤดูฝน

4. น้ำตกเหวนรก อำเภอเมือง จ.นครนายก ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เดินทางจากตัวเมืองไปตามถนน สุวรรณศร ถึงสี่แยกเนินหอมหรือวงเวียนศาลสมเด็จพระนเรศวร ก็จะพบตัวน้ำตก

5. น้ำตกวังม่วง ตั้งอยู่ที่ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี มีทางแยก จากถนนสุวรรณศร ที่อำเภอปากพลี ไปน้ำตกวังม่วง ระยะทาง ๑๖ กม. เป็นน้ำตก ขนาดเล็ก

สถานทีท่องเที่ยวอื่นๆภายในจังหวัดนครนายก
หมู่ บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15, เขื่อนขุนด่านปราการชล (เขื่อนคลองท่าด่าน), พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนวัดฝั่งคลอง, อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ, รอยพระพุทธบาทจำลองเขานางบวช, วัดพระเมร, น้ำตกกะอาง, ศาลเจ้าพ่อองครักษ์, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านปากพลี, น้ำตกวังม่วง, วัดป่าศรีถาวรนิมิต, พุทธสถานจีเต็กลิ้ม, น้ำตกลานรักหรือน้ำตกตาดหินกอง, หลวงพ่อเศียรนคร, สวนละอองฟ้า, แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร.
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
จังหวัดนครนายก เป็นจังหวัดในภาคกลาง อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร มีระยะทางจากจากกรุงเทพมหานครตามถนนรังสิต – นครนายก ผ่านอำเภอองครักษ์ถึงจังหวัดนครนายก ระยะทาง 105 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,326,250 ไร จังหวัดนครนายกเดิมชื่อว่า บ้านนา ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ดินแดนของนครนายกเป็นป่ารกชัฏเป็นที่ดอน ทำนาหรือเพาะปลูกอะไร ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่และมีไข้ป่าชุกชุม ผู้คนจึงอพยพไปอยู่ที่อื่นจนที่นี่กลายเป็นเมืองร้าง ต่อมาพระมหากษัตริย์ทรงทราบความเดือนร้อนของชาวเมือง โปรดเกล้าฯ ให้เลิกภาษีนาเพื่อให้ชาวเมืองกลับมาอยู่ที่เดิม ทำให้มีผู้คนอพยพมาอยู่เพิ่มมากขึ้น จนเป็นชุมชนใหญ่และเรียกเมืองนี้กันว่า “เมืองนายก” มาจนถึงปัจจุบัน
สภาพภูมิอากาศ
จังหวัดนครนายกแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึง เดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนมิถุนายนถึง เดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายนถึง เดือนมกราคม
– ฤดูร้อน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 38 องศาเซลเซียส
– ฤดูฝน มีปริมาณฝนตกประมาณ 104 วัน ในรอบปีปริมาณน้ำ ฝนตลอดปีประมาณ
– ฤดูหนาว อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ 21 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 10.2 องศาเซลเซียส
เทศกาลสำคัญของจังหวัด
– งานนครนายกมรดกธรรมชาติ จัด ช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ของทุกปี บริเวณถนนสุวรรณศร เทศบาลนครนายก เป็นการรวมกิจกรรมที่หลากหลายไว้ในงาน เช่น การประกวดและจำหน่ายของดีเมืองนครนายก นิทรรศการ อาหารจานเด็ด แข่งขันจักรยานเสือภูเขา ล่องแก่งด้วยเรือแคนู วิ่งป่า (FOREST RUN ) และกิจกรรมนำเที่ยวเมืองนครนายก

– งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับองครักษ์ จัด ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปี บริเวณคลอง 15 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ ภายในงานมีการประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ประกวดการจัดสวนหย่อม และการแสดงนิทรรศการทางวิชาการให้ความมรู้แก่ผู้ที่สนใจ

– งานวันมะปรางหวานและของดีนครนายก จัดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ของทุกปี บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด วัตถุประสงค์เพื่อแนะนำเผยแพร่มะปรางหวาน ผลิตผลทางการเกษตร และสินค้าหัตถกรรม ในงานจะมีการประกวดขบวนแห่ผลิตผลทางการเกษตร ประกวดมะปราง และพืชผลทางการเกษตร ประกวดธิดามะปรางหวาน และการออกร้านจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชน จำหน่ายสินค้าราคาถูกมากมาย
ของฝากที่นักท่องเที่ยวนิยม
– มะปราง เป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครนายก ออกผลผลิตช่วงเดือน กุมภาพันธุ์-มีนาคม มีหลายสวนที่ปลูกตามเส้นทางนครนายก-น้ำตกสาริกา
– ดอกดาหลา นักท่องเที่ยวตัองการจะไปเยี่ยมชมสวน หรือแวะไปซื้อและอยากจะลองตัดดอกดอกดาหลาเองที่ สวนดาหลาแสงทอง เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว ฤดูกออกดอกของ ดอกไม้ชนิดนี้อยู่ระหว่างเดือน พฤศิกายน-พฤษภาคม
– ขนมเปี๊ยะ แหล่งทำอยู่ที่ตลาดบ้านนา อำเภอบ้านนา เป็นขนมเปี๊ยะเชลล์ชวนชิม ซื้อได้ตามร้านค้าในจังหวัดนครนายก
หมายเลขเบอร์โทรศัพท์สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยว
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง – 036-311-285, 036-311-535
ทางหลวง – 036-371-222, 036-371-970, 036-311-932
สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง – 036-311-932
โรงพยาบาลนครนายก – 036-311-219, 036-311-239,036-311-150
ประชาสัมพันธ์จังหวัด – 036-313 – 615